Bưu điện văn hóa xã Phùng Minh

  • Mã bưu điện: 452090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Minh
  • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 0948094164