Bưu điện khai thác cấp 2 KT Hà Trung

  • Mã bưu điện: 444450
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hà Trung
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 02373621948