Bưu điện văn hóa xã Xuân Phúc

  • Mã bưu điện: 454850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Phúc
  • Địa chỉ: Thôn 9, Xã Xuân Phúc, Huyện Như Thanh
  • Điện thoại: 01248348367