Bưu điện văn hóa xã Thọ Thế

  • Mã bưu điện: 448830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Thế
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0947137518