Bưu điện văn hóa xã Hoằng Trạch

  • Mã bưu điện: 442700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Trạch
  • Địa chỉ: Xóm An Khang An Hảo, Xã Hoằng Trạch, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0914606456