Bưu điện văn hóa xã Hoằng Khánh

  • Mã bưu điện: 442430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Khánh
  • Địa chỉ: Làng Đại Điền, Xã Hoằng Khánh, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0976098136