Bưu điện văn hóa xã Tĩnh Hải

  • Mã bưu điện: 456910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tĩnh Hải
  • Địa chỉ: Thôn Thăng Hải, Xã Tĩnh Hải, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0943058345