Bưu điện văn hóa xã Hoằng Xuân

  • Mã bưu điện: 442420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hương, Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0868447081