Bưu điện văn hóa xã Thạch Lập

  • Mã bưu điện: 451790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Lập
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 01673263290