Thông tin bưu cục: Ngọc Lặc – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hoá thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện GD Ngọc Lặc, Bưu điện Phố 1, Bưu điện Phố Xi, Bưu điện Minh Tiến, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liên, Bưu điện văn hóa xã Lộc Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Quang Trung, Bưu điện văn hóa xã Thúy Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thạch Lập, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tân, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Khê, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Cao Ngọc, Bưu điện văn hóa xã Vân Am, Bưu điện văn hóa xã Minh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Trung, Bưu điện văn hóa xã Cao Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến, Bưu điện văn hóa xã Phùng Giáo, Bưu điện văn hóa xã Sông Âm, Bưu điện văn hóa xã Kiên Thọ, Bưu điện văn hóa xã Phúc Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Phùng Minh, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ngọc Lặc, Bưu cục văn phòng VP BĐH NGỌC LẶC

Bưu điện GD Ngọc Lặc

 • Mã bưu điện: 451600
 • Bưu cục: Bưu điện GD Ngọc Lặc
 • Địa chỉ: Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 02373871169

Bưu điện Phố 1

 • Mã bưu điện: 451730
 • Bưu cục: Bưu điện Phố 1
 • Địa chỉ: Thôn Quang Bái, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 871105

Bưu điện Phố Xi

 • Mã bưu điện: 452070
 • Bưu cục: Bưu điện Phố Xi
 • Địa chỉ: Thôn Ba Si, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 02373574101

Bưu điện Minh Tiến

 • Mã bưu điện: 452110
 • Bưu cục: Bưu điện Minh Tiến
 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 02373881025

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liên

 • Mã bưu điện: 451670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liên
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0888545018

Bưu điện văn hóa xã Lộc Thịnh

 • Mã bưu điện: 451690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Cò Dừa, Xã Lộc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0919055927

Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh

 • Mã bưu điện: 451710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Đồng Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 01695831269

Bưu điện văn hóa xã Quang Trung

 • Mã bưu điện: 451731
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Trung
 • Địa chỉ: Thôn Quang Bái, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 01272169262

Bưu điện văn hóa xã Thúy Sơn

 • Mã bưu điện: 451760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thúy Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Thúy Sơn, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0917936374

Bưu điện văn hóa xã Thạch Lập

 • Mã bưu điện: 451790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Lập
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Thạch Lập, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 01673263290

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tân

 • Mã bưu điện: 451820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Tân
 • Địa chỉ: Thôn Mỏ, Xã Mỹ Tân, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0982195104

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Khê

 • Mã bưu điện: 451840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Khê
 • Địa chỉ: Thôn Cao Nguyên, Xã Ngọc Khê, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 01256337350

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Sơn

 • Mã bưu điện: 451610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Linh Sơn, Xã Ngọc Sơn, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0913512531

Bưu điện văn hóa xã Cao Ngọc

 • Mã bưu điện: 451860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Ngọc
 • Địa chỉ: Thôn Cọn, Xã Cao Ngọc, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0914627345

Bưu điện văn hóa xã Vân Am

 • Mã bưu điện: 451890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Am
 • Địa chỉ: Thôn Liếu, Xã Vân Am, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0917821718

Bưu điện văn hóa xã Minh Sơn

 • Mã bưu điện: 452000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Minh Châu 1, Xã Minh Sơn, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0917821728

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Trung

 • Mã bưu điện: 451630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Trung
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Phú, Xã Ngọc Trung, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0985541060

Bưu điện văn hóa xã Cao Thịnh

 • Mã bưu điện: 451650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Cao Khánh, Xã Cao Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0919524710

Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến

 • Mã bưu điện: 452040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Minh Thành, Xã Minh Tiến, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 01697637301

Bưu điện văn hóa xã Phùng Giáo

 • Mã bưu điện: 451920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Giáo
 • Địa chỉ: Thôn Bằng, Xã Phùng Giáo, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0916839458

Bưu điện văn hóa xã Sông Âm

 • Mã bưu điện: 451940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Âm
 • Địa chỉ: Thôn Liên Cơ 2, Xã Nguyệt Ấn, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0915652313

Bưu điện văn hóa xã Kiên Thọ

 • Mã bưu điện: 452071
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiên Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Thành Sơn, Xã Kiên Thọ, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0919050177

Bưu điện văn hóa xã Phúc Thịnh

 • Mã bưu điện: 451980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Bái, Xã Phúc Thịnh, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0945534457

Bưu điện văn hóa xã Phùng Minh

 • Mã bưu điện: 452090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Minh
 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Phùng Minh, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 0948094164

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ngọc Lặc

 • Mã bưu điện: 451640
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ngọc Lặc
 • Địa chỉ: Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: 02373871169

Bưu cục văn phòng VP BĐH NGỌC LẶC

 • Mã bưu điện: 451720
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH NGỌC LẶC
 • Địa chỉ: Khu phố Lê Lai, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc
 • Điện thoại: