Bưu điện văn hóa xã Sơn Lư

  • Mã bưu điện: 452916
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Lư
  • Địa chỉ: Bản Păng, Xã Sơn Lư, Huyện Quan Sơn
  • Điện thoại: 0974797704