Bưu điện văn hóa xã Hà Lai

  • Mã bưu điện: 444420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lai
  • Địa chỉ: Thôn Phi Lai, Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 02373836664