Bưu điện văn hóa xã Nga Liên

  • Mã bưu điện: 443730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Liên
  • Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nga Liên, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0913978636