Bưu điện văn hóa xã Quảng Hòa

  • Mã bưu điện: 455760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Văn, Xã Quảng Hoà, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0913193617