Bưu điện Chợ Vực

  • Mã bưu điện: 442830
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Vực
  • Địa chỉ: Làng Nhân Ngọc, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 02373642101