Bưu điện Hoằng Châu

  • Mã bưu điện: 442755
  • Bưu cục: Bưu điện Hoằng Châu
  • Địa chỉ: Làng Tiền Phong, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 02373935101