Bưu điện văn hóa xã Thọ Bình

  • Mã bưu điện: 449070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Bình
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Bình, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0915017121