Bưu điện Hàng Đồng

  • Mã bưu điện: 441830
  • Bưu cục: Bưu điện Hàng Đồng
  • Địa chỉ: Sô´03, Phố Hàng Đồng, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: