Bưu điện GD Thọ Xuân

  • Mã bưu điện: 449700
  • Bưu cục: Bưu điện GD Thọ Xuân
  • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 02373833246