Bưu điện văn hóa xã Thọ Nguyên

  • Mã bưu điện: 451350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn Căng Trung, Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0373605358