Bưu điện văn hóa xã Hải Lĩnh

  • Mã bưu điện: 456490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lĩnh
  • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 01267707031