Địa chỉ bưu điện tại Thọ Xuân, Thanh Hoá

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Thọ Xuân thuộc tỉnh Thanh Hoá: Bưu điện GD Thọ Xuân, Bưu điện Xuân Lai, Bưu điện Chợ Sánh, Bưu điện Tứ Trụ, Bưu điện Mục Sơn, Bưu điện Sao Vàng, Bưu điện văn hóa xã Hạnh Phúc, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thành, Bưu điện văn hóa xã Thọ Trường, Bưu điện văn hóa xã Xuân Vinh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Tân, Bưu điện văn hóa xã Xuân Yên, Bưu điện văn hóa xã Xuân Minh, Bưu điện văn hóa xã Phú Yên, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lập, Bưu điện văn hóa xã Thọ Thắng, Bưu điện văn hóa xã Xuân Tín, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú, Bưu điện văn hóa xã Thọ Lập, Bưu điện văn hóa xã Xuân Châu, Bưu điện văn hóa xã Thọ Minh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Hòa, Bưu điện văn hóa xã Thọ Hải, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thiên, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lam, Bưu điện văn hóa xã Xuân Trường, Bưu điện văn hóa xã Thọ Lâm, Bưu điện văn hóa xã Thọ Xương, Bưu điện văn hóa xã Tây Hồ, Bưu điện văn hóa xã Bắc Lương, Bưu điện văn hóa xã Thọ Nguyên, Bưu điện văn hóa xã Xuân Khánh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Hưng, Bưu điện văn hóa xã Xuân Giang, Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang, Bưu điện văn hóa xã Nam Giang, Bưu điện văn hóa xã Xuân Phong, Bưu điện văn hóa xã Thọ Lộc, Bưu điện văn hóa xã Xuân Bái, Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thắng, Bưu điện văn hóa xã Xuân Phú, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thọ Xuân, Bưu cục văn phòng VP BĐH THỌ XUÂN, Bưu cục văn phòng KDTT Thọ Xuân

Bưu điện GD Thọ Xuân

 • Mã bưu điện: 449700
 • Bưu cục: Bưu điện GD Thọ Xuân
 • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 02373833246

Bưu điện Xuân Lai

 • Mã bưu điện: 449800
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Lai
 • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Xuân Lai, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 02373539101

Bưu điện Chợ Sánh

 • Mã bưu điện: 449960
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sánh
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 02378944181

Bưu điện Tứ Trụ

 • Mã bưu điện: 451070
 • Bưu cục: Bưu điện Tứ Trụ
 • Địa chỉ: Thôn Hải Trạch, Xã Thọ Diên, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 03373541101

Bưu điện Mục Sơn

 • Mã bưu điện: 451100
 • Bưu cục: Bưu điện Mục Sơn
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 02373834101

Bưu điện Sao Vàng

 • Mã bưu điện: 451170
 • Bưu cục: Bưu điện Sao Vàng
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 02373835101

Bưu điện văn hóa xã Hạnh Phúc

 • Mã bưu điện: 449720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạnh Phúc
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hạnh Phúc, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0917821874

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thành

 • Mã bưu điện: 449730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thành
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Thành, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0944381095

Bưu điện văn hóa xã Thọ Trường

 • Mã bưu điện: 449750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Trường
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Trường , Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0916563663

Bưu điện văn hóa xã Xuân Vinh

 • Mã bưu điện: 449770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Vinh
 • Địa chỉ: Thôn Thành Vinh, Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0943494333

Bưu điện văn hóa xã Xuân Tân

 • Mã bưu điện: 449780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Tân
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Tân 1, Xã Xuân Tân, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 02373605342

Bưu điện văn hóa xã Xuân Yên

 • Mã bưu điện: 449790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Yên
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Yên, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 01277340248

Bưu điện văn hóa xã Xuân Minh

 • Mã bưu điện: 449810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Minh
 • Địa chỉ: Thôn Phông Cốc, Xã Xuân Minh, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0943491636

Bưu điện văn hóa xã Phú Yên

 • Mã bưu điện: 449820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Yên
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Yên, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 01282794844

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lập

 • Mã bưu điện: 449840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lập
 • Địa chỉ: Thôn Vũ Hạ, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 01296516038

Bưu điện văn hóa xã Thọ Thắng

 • Mã bưu điện: 449850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Phúc Vinh, Xã Thọ Thắng, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0945745838

Bưu điện văn hóa xã Xuân Tín

 • Mã bưu điện: 449860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Tín
 • Địa chỉ: Xóm 20, Xã Xuân Tín, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0945826567

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú

 • Mã bưu điện: 449890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Phú, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 01249258180

Bưu điện văn hóa xã Thọ Lập

 • Mã bưu điện: 449961
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Lập
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0942497480

Bưu điện văn hóa xã Xuân Châu

 • Mã bưu điện: 449980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Châu
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Xuân Châu, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0942789041

Bưu điện văn hóa xã Thọ Minh

 • Mã bưu điện: 451020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Minh
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thọ Minh, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0917041827

Bưu điện văn hóa xã Xuân Hòa

 • Mã bưu điện: 449940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Khải Đông, Xã Xuân Hoà, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 01655108455

Bưu điện văn hóa xã Thọ Hải

 • Mã bưu điện: 451000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Hải
 • Địa chỉ: Thôn Công Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 01234259917

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thiên

 • Mã bưu điện: 451040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thiên
 • Địa chỉ: Thôn Quảng Phúc, Xã Xuân Thiên, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0914421480

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lam

 • Mã bưu điện: 451060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lam
 • Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0978503826

Bưu điện văn hóa xã Xuân Trường

 • Mã bưu điện: 449920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Trường
 • Địa chỉ: Làng Hợp Thành, Xã Xuân Trường, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0946009898

Bưu điện văn hóa xã Thọ Lâm

 • Mã bưu điện: 451080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Lâm
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0948595366

Bưu điện văn hóa xã Thọ Xương

 • Mã bưu điện: 451110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Xương
 • Địa chỉ: Thôn Hữu Lễ 1, Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0944835119

Bưu điện văn hóa xã Tây Hồ

 • Mã bưu điện: 451270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Hồ
 • Địa chỉ: Thôn Hội Hiền, Xã Tây Hồ, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0949348901

Bưu điện văn hóa xã Bắc Lương

 • Mã bưu điện: 451310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Lương
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Lương, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 01233050872

Bưu điện văn hóa xã Thọ Nguyên

 • Mã bưu điện: 451350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Nguyên
 • Địa chỉ: Thôn Căng Trung, Xã Thọ Nguyên, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0373605358

Bưu điện văn hóa xã Xuân Khánh

 • Mã bưu điện: 451370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Khánh
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Khánh, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0916687078

Bưu điện văn hóa xã Xuân Hưng

 • Mã bưu điện: 451150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Hội, Xã Xuân Hưng, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0917002182

Bưu điện văn hóa xã Xuân Giang

 • Mã bưu điện: 451200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Giang
 • Địa chỉ: Thôn Cồn Kênh, Xã Xuân Giang, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0913954656

Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang

 • Mã bưu điện: 451250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Quang, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0919495148

Bưu điện văn hóa xã Nam Giang

 • Mã bưu điện: 451280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Giang
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0947843678

Bưu điện văn hóa xã Xuân Phong

 • Mã bưu điện: 451330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Phong
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Phong, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0915478345

Bưu điện văn hóa xã Thọ Lộc

 • Mã bưu điện: 451290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Lộc
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0919605096

Bưu điện văn hóa xã Xuân Bái

 • Mã bưu điện: 451130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Bái
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0916730883

Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn

 • Mã bưu điện: 451210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bột Thượng, Xã Xuân Sơn, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 80915684345

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thắng

 • Mã bưu điện: 451230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thắng
 • Địa chỉ: Làng Chưa, Xã Xuân Thắng, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 01223354029

Bưu điện văn hóa xã Xuân Phú

 • Mã bưu điện: 451180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Phú
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân Phú, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 0914415575

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thọ Xuân

 • Mã bưu điện: 449710
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thọ Xuân
 • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: 02373833246

Bưu cục văn phòng VP BĐH THỌ XUÂN

 • Mã bưu điện: 449740
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH THỌ XUÂN
 • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng KDTT Thọ Xuân

 • Mã bưu điện: 449711
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Thọ Xuân
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân
 • Điện thoại: