Bưu điện Minh Tiến

  • Mã bưu điện: 452110
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Tiến
  • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Lam Sơn, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 02373881025