Bưu điện văn hóa xã Bắc Lương

  • Mã bưu điện: 451310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Lương
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Bắc Lương, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 01233050872