Bưu điện văn hóa xã Nga Thiện

  • Mã bưu điện: 443880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thiện
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nga Thiện, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0918116387