Bưu điện văn hóa xã Thiệu Hòa

  • Mã bưu điện: 445920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Dân Ái, Xã Thiệu Hoà, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0917076879