Bưu điện văn hóa xã Quảng Ninh

  • Mã bưu điện: 455950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Ninh Phúc, Xã Quảng Nình, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0975018263