Bưu điện văn hóa xã Hoằng Lưu

  • Mã bưu điện: 442810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Lưu
  • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Phúc, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01254592458