Bưu điện văn hóa xã Thiệu Dương

  • Mã bưu điện: 457240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Dương
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0915903096