Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đạt

  • Mã bưu điện: 442280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đạt
  • Địa chỉ: Thôn Hạ Vũ 1, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0946140720