Bưu điện văn hóa xã Công liêm

  • Mã bưu điện: 454170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Công liêm
  • Địa chỉ: Thôn Trầu, Xã Công Liêm, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 01266095368