Bưu điện văn hóa xã Điền Thượng

  • Mã bưu điện: 448440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Thượng
  • Địa chỉ: Làng Chiềng Mưng, Xã Điền Thượng, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 01252099778