Bưu điện văn hóa xã Hoằng Thịnh

  • Mã bưu điện: 442640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01256854775