Bưu điện văn hóa xã Hoằng Giang

  • Mã bưu điện: 442510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Giang
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoằng Giang, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01236319678