Bưu điện văn hóa xã Hoằng Châu

  • Mã bưu điện: 442750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Châu
  • Địa chỉ: Làng Tiền Phong, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0917821148