Bưu điện văn hóa xã Hà Ngọc

  • Mã bưu điện: 444710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn Kim Đề, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0942774886