Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Hùng

  • Mã bưu điện: 442150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Hùng
  • Địa chỉ: Thôn Hùng Ngọc, Xã Quảng Hùng, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 01255465108