Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liên

  • Mã bưu điện: 451670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liên
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ngọc Liên, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 0888545018