Bưu điện văn hóa xã Thiệu Long

  • Mã bưu điện: 445740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Long
  • Địa chỉ: Thôn Hưng Long, Xã Thiệu Long, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 01295183575