Bưu điện văn hóa xã Thiệu Chính

  • Mã bưu điện: 445930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Chính
  • Địa chỉ: Thôn Dân Sinh, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0912780663