Bưu điện văn hóa xã Hà Giang

  • Mã bưu điện: 444590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Giang
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Dương, Xã Hà Giang, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0941254226