Bưu điện văn hóa xã Ban Công

  • Mã bưu điện: 448210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ban Công
  • Địa chỉ: Thôn Ba, Xã Ban Công, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 0917252964