Bưu điện Xuân Lai

  • Mã bưu điện: 449800
  • Bưu cục: Bưu điện Xuân Lai
  • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Xuân Lai, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 02373539101