Bưu điện văn hóa xã Yên Giang

  • Mã bưu điện: 446450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Giang
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Yên Giang, Huyện Yên Định
  • Điện thoại: 0937448958