Bưu điện văn hóa xã Nông Trường

  • Mã bưu điện: 449280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nông Trường
  • Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nông Trường, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 01234399498