Bưu điện văn phòng KDTT Sầm Sơn

  • Mã bưu điện: 442009
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Sầm Sơn
  • Địa chỉ: Khu phố Minh Hải, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: