Bưu điện văn hóa xã Xuân Khánh

  • Mã bưu điện: 451370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Khánh
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Khánh, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0916687078