Bưu điện văn hóa xã Lê Đình Chinh

  • Mã bưu điện: 454121
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Đình Chinh
  • Địa chỉ: Thôn Vạn Thành, Xã Thăng Long, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0914106838