Bưu điện văn hóa xã Cổ Định

  • Mã bưu điện: 449274
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Định
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0989635294