Bưu điện văn hóa xã Tén Tằn

  • Mã bưu điện: 453250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tén Tằn
  • Địa chỉ: Bản Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Huyện Mường Lát
  • Điện thoại: 0969015900